Trading cryptocurrencies
since 2013
Kdo je "Politicky exponovanou osobou ?"

Kdo je "Politicky exponovanou osobou ?"

V Česku tento termín definuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz)

Z veřejných funkcí v Česku tuto definici splňují:

 • prezident České republiky,
 • předseda vlády České republiky,
 • ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
 • poslanec a senátor,
 • člen řídícího orgánu politické strany,
 • starosta, primátor, hejtman (ale už nikoli člen zastupitelstva obce či kraje),
 • soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu,
 • člen bankovní rady České národní banky,
 • vysoký armádní či policejní důstojník,
 • člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (případně zástupce právnické osoby v této funkci),
 • velvyslanec a chargé d'affaires.

K těmto osobám se taktéž řadí jejich příbuzní v přímé linii, zjednodušeně rodiče a děti. Politicky exponovanou osobou zůstáváte navždy. Pokud byl Váš dědeček starosta, jste PEP.

To že jste politicky exponovanou osobou však neznamená, že s Vámi nebudeme obchodovat. Pouze se Vás v některých případech zeptáme na původ Vašich prostředků.